Lịch sử các đề xuất trang mẫu srv828

Tài liệu này được dịch từ trang web của Lịch sử các đề xuất trang mẫu. Nó có thể có lỗi. Bạn có thể tham khảo các tài liệu chính thức của bản gốc tiếng Anh tại:
https://www.w3.org/Style/History/


Người phiên dịch:
Manh Nguyen, www.tampahomes.us.com
www.clearwaterbeachflcondos.com
Cabins For Sale In Gatlinburg TN

Trong lịch sử của Web, có một số các đề xuất các trang mẫu, và trang web này liên kết với phần lớn các đề xuất đó. Các đề xuất này được sắp xếp theo thứ tự thời gian. Chúng chứa đựng nhiều ý tưởng mà các đặc tính hiện nay được xây dựng dựa vào đó, và có vai trò như tài liệu gốc.

Một số đề xuất bên trên đã được giới thiệu tại một hội thảo W3C về các trang mẫu tại Paris ngày 6-7, tháng Mười một, 1995. Các ghi chép cũng có sẵn.


Bert Bos, Quản lý Các hoạt động Trang mẫu W3C
Håkon Wium Lie, nguyên Quản lý Các hoạt động Trang mẫu W3C

Bản Quyền  ©  1997-1999 W3C (MIT, INRIA, Keio ), Giữ bản quyền. Áp dụng các nguyên tắc W3C. W3C lcấp phép phần mềm, sử dụng tài liệu, nhãn hiệu thươngmại và trách nhiệm Tác động của bạn tới trang này phù hợp với tuyên bố quyền riêng tư thành viênCông cộng của chúng tôi.